THÔNG TIN TÀI KHOẢN #10405

MaxLV(2400),Beli:8.003M [Fruit:Magma,Awake Full Skill] (Fragments:1.74K,World:Sea3,Human,Bounty:2,53M) (Fruit Inventory:Nhiều df) (Melee:SharkmanKarate,DragonTalon,ElectricClaw,Superhuman) (Weapon Inventory:Soul Guitar,Tushita,Yama,Nhiều vũ khí khác)

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#10405
ROBLOX
GIÁ NICK: 100,000 VNĐ


Hình ảnh chi tiết của tài khoản ROBLOX #10405