THÔNG TIN TÀI KHOẢN #10408

MaxLV(2400),Beli:8.111M [Fruit:Sand,Awake Full Skill] (Fragments:7.48K,World:Sea3,Human,Bounty:2.15M) (Fruit Inventory:Nhiều df) (Melee:SharkmanKarate,DragonTalon,ElectricClaw,Superhuman) (Weapon Inventory:Yama,Tushita,Nhiều vũ khí khác)

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#10408
ROBLOX
GIÁ NICK: 100,000 VNĐ


Hình ảnh chi tiết của tài khoản ROBLOX #10408