THÔNG TIN TÀI KHOẢN #10441

MaxLV(2400),Beli:5.027M [Fruit:Magma,Awake Full Skill] (Fragments:0.71K,World:Sea3,Human,Bounty:2,52M) (Fruit Inventory:2 df) (Melee:Godhuman,DeathStep,SharkmanKarate,DragonTalon,ElectricClaw,Superhuman) (Weapon Inventory:Spikey Trident,Wando,Yama,Nhiều vũ khí khác)

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#10441
ROBLOX
GIÁ NICK: 100,000 VNĐ


Hình ảnh chi tiết của tài khoản ROBLOX #10441