THÔNG TIN TÀI KHOẢN #10570

Blox Fruit Thông tin trắng | devil fruit mammoth | melee Death step , Sharkman karate, Electric claw , Dragon talo, Godhuman| sword Drak blade , True Triple Katana, Cursed Dual katana | Gun Soul guitar , Kabucha 600 Mastery | 2k fragment , 14m beli

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#10570
ROBLOX
GIÁ NICK: 1,000,000 VNĐ


Hình ảnh chi tiết của tài khoản ROBLOX #10570