THÔNG TIN TÀI KHOẢN #9401

Đã Qua Sea 3 Đã Có Haki Quan Sát Và Haki Vũ Trang Df bonus: trong hình Melee V2: Superhuman và Electric Claw,Dragon Talon,Sharkman Karate,Death Step,GodHuman Devil Fruit: Light(Full Skill và thức tỉnh tất cả các skill)

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#9401
ROBLOX
GIÁ NICK: 550,000 VNĐ


Hình ảnh chi tiết của tài khoản ROBLOX #9401